Awei Aux Cable 3.5mm

Description


3.5mm jack cable na binalutan ng nylon at gold plated ang jack. Ayos na ayos gamitin sa mga headphone na supported ang 3.5mm jack cable. 


Item Name: Awei Aux 001 3.5mm Cable