Cellphone HDMI Cable for iOS

Description


Kung gusto mong manood ng youtube, mga movies na naka store sa cellphone mo sa iyong tv na meron hdmi input. Eto ang nababagay sayo. Pwedeng pwede sa iPhone devices.


Item Name: Cellphone HDMI Cable for iOS Device


Remarks:

COMPATIBILITY IS BUYERS RESPONSIBILITY.

NOT APPLICABLE IN NETFLIX.