Cellphone HDMI Cable Universal

Description


Kung gusto mong manood ng youtube, mga movies na naka store sa cellphone mo sa iyong tv na meron hdmi input. Eto ang nababagay sayo. Pwedeng pwede sa iPhone at pwede din sa mga compatible Android Cellphone devices. 


Item Name: Cellphone HDMI Cable Universal 


Remarks: 

COMPATIBILITY IS BUYERS RESPONSIBILITY. 

NOT APPLICABLE IN NETFLIX.