Beseus Gaming Grip Pad

Description


Para sa pang matindihang digmaan sa labanan sa mga online games gamit ang ating mga cellphone. Bawas init ng cellphone dahil meron dual fan, dagdag juice dahil meron 1200 Mah na powerbank. At higis sa lahat bawas bano o pabuhat sa laro dahil hindi ka na mangangawit hawakan ng iyong cellphone. 


Item Name: Besues Gaming Grip Pad