Mosquito Killer

This product is currently unavailable.

Description


Kung nagpapatay ka ng ilaw bago matulog dapat meron ka nito lalo na kung malamok sa inyo. UV lights at pahigop na hangin ang concept nya. Lalapit o maatract ang lamok at hihigupin sa loob, Kailangan ng charger ng cellphone at usb cable to operate.


Item name: Mosquito Killer